Wat is verzuim management software?

Verzuim management software is een waardevol hulpmiddel voor een effectieve beheersing van werknemersverzuim. De vele functies maken het tot een krachtige bondgenoot die gebruikers kostbare tijd bespaart. Het programma is vooral bedoeld voor bedrijven die onder andere willen profiteren van de automatisering van administratieve procedures.

Grotere autonomie bij aanvragen

Er zijn verschillende concrete redenen die het belang van deze applicatie voor de goede werking van een onderneming rechtvaardigen. De werknemers genieten een grotere autonomie bij het verkrijgen van toegang tot een hele reeks informatie met betrekking tot het opnemen van verlof of verzuim. Daardoor wordt het mogelijk om de personeelsafdeling te ontlasten. Werknemers beschikken immers over alle nodige elementen om hun verlofaanvragen of andersoortige verzoeken te formuleren.

Gebruiksvriendelijke online applicatie

Verzuim management software is een gebruiksvriendelijke online software die het gemakkelijk maakt samen te werken met alle betrokken partijen, waaronder werknemers, bedrijfsartsen, verzekeraars, de Arbo-dienst en het UWV. Dankzij deze applicatie kunnen werkgevers dagelijks het verzuim van in totaal 3,5 miljoen medewerkers in Nederland effectief beheren. De belangrijkste voordelen van dit programma zijn:

  • Opstellen van roosters (inclusief aan- en afwezigheidspercentages per periode);
  • Beheer van afwezigheidsaanvragen om ze te wijzigen, te weigeren of te valideren;
  • Realtime controle van verlofsaldi (RTT, betaald verlof, etc.);
  • Het voorlopig beheer van betaald verlof;
  • Gegevens exporteren naar de boekhoudafdeling.

Gemakkelijkere procedures

De verzuim management software biedt een realtime aanwezigheidsschema. Dankzij dit globale beeld van het personeelsbestand is toegang tot informatie snel en eenvoudig, wat resulteert in een betere responsiviteit bij de besluitvorming over verschillende verzoeken van medewerkers. De automatisering van het verlofbeheerproces vergemakkelijkt dus de procedures voor alle gebruikers, van de invoer van verlofaanvragen door werknemers tot de validatie van afwezigheid door personeel.

Optimale productie en concurrentievermogen

De informatie wordt vervolgens verwerkt en automatisch geïmporteerd naar de boekhoudafdelingen. De productiviteit en het concurrentievermogen van bedrijven worden ook geoptimaliseerd dankzij de tijdwinst door het gebruik van deze software voor verzuim- en verlofbeheer. Het is vooral de personeelsafdeling die profiteert van de voordelen die het programma biedt; de afdeling beheert sneller de talrijke informatie die dagelijks wordt verwerkt. Op deze manier kunnen de human resources manager en zijn medewerkers meer tijd besteden aan andere belangrijke taken die horen bij hun functie. Dit resulteert in een betere prestatie van de dienstverlening en daarmee van de gehele bedrijfsvoering.

Tijdbesparing dankzij verzuim management software

Het automatiseren van verzuim management, hoe essentieel het ook is, vereist slechts een bescheiden budget. Bovendien verdient het zichzelf snel terug omdat het dagelijks actief wordt gebruikt door de personeelsafdeling. Je zult dus een concreet voordeel merken dat voortvloeit uit het gebruik van de verzuim management software, met name de aanzienlijke vermindering van de verwerkingstijden voor verlof- en afwezigheidsaanvragen en het bijhouden van verzuim. Een ander belangrijk voordeel is het snelle en eenvoudige validatieproces. Het programma verenigt en visualiseert alle elementen die nodig zijn voor de besluitvorming. Bij het verwerken van een verlofaanvraag zijn het teamrooster van de medewerker en zijn verlofsaldo realtime beschikbaar voor personeelszaken en de teamleider. Aangezien personeelsbeheer essentieel is voor het goed functioneren van het bedrijf, zal de verzuim management software de prestaties van het bedrijf significant verbeteren.